dotacje

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla WADIM PLAST SP. Z O.O.

Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 232 329,75 zł

Wartość dofinansowania : 232 329,75 zł