Newsletter / TS Raport 
Zamów

Dotacje 

 

Program operacyjny : Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie : POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu : Dotacja na kapitał obrotowy dla WADIM PLAST SP. Z O.O.

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 237 342,51 zł

Wartość dofinansowania : 237 342,51 zł

 

 

„Wdrożenie technologii pozwalającej na automatyczną optymalizację i kontrolę procesu wtrysku”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Innowacyjna Gospodarka w ramach programu 4.3. Kredyt Technologiczny
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Na górę