Newsletter / TS Raport 
Zamów

Z wizytą w... 

20 grudnia 2011

Chłodzenie z możliwością odzysku ciepła w NICOLS

Firma Nicols powstała ponad 60 lat temu w Belgii. Obecnie jest jednym z najważniejszych na rynku europejskim producentów środków utrzymania czystości. Nicols Poland Sp. z o.o. produkuje metodą wtrysku opakowania dla swoich produktów. Misją firmy jest zwiększanie zaufania konsumentów i systematyczna poprawa wyników ekonomicznych poprzez dostarczanie produktów o wysokim stosunku jakości do ceny.

W ramach nowych inwestycji firma Nicols nabyła "pod klucz" ekologiczny i energooszczędny system chłodzenia. System ten składa się z jednego obiegu rur nieizolowanego cieplnie i służy do chłodzenia oleju wtryskarek i mikrochłodziarek stanowiskowych precyzyjnie regulujących temperaturę w obiegu form. Medium chłodzącym w systemie jest uzdatniona, czysta woda. System przygotowany jest również do odzysku ciepła z oleju maszyn i z mikrochłodziarek.

Źródłem chłodu w obiegu jest energooszczędna chłodnia wentylatorowa o mocy chłodzenia 300 KW, posiadająca 5 wentylatorów z silnikami bezszczotkowymi o najwyższej sprawności. Łączna moc elektryczna zainstalowana w chłodni wynosi 9,5 kW. Chłodnia posadowiona jest na zewnątrz hali ze spadkiem umożliwiającym automatyczny z niej zrzut wody. Chłodnia wyposażona jest w zestaw zraszający, który zwiększa wydajność chłodni w upalne letnie dni. Ponadto chłodnia posiada filtry (tworzące komorę zraszania), które zabezpieczają wymiennik przed osadami z wody jakie mogły by powstać w wyniku zraszania – jak dotąd jedyne takie profesjonalne rozwiązanie na polskim rynku.

W maszynowni posadowione są dwa zbiorniki ze stali nierdzewnej wyposażone w czujniki poziomu oraz czujniki płynnego pomiaru ilości wody w zbiorniku. Obok zbiorników posadowiona jest pomocnicza stacja pomp składająca się z dwóch pomp (pracuje jedna, druga jest zapasowa). W sytuacji, kiedy temperatura wody w zbiorniku przekroczy określony punkt nastawy, wtedy pompa pomocnicza podaje wodę na chłodnię wentylatorową i po pewnym czasie włączają się wentylatory.
Po osiągnięciu punktu nastawy wyłączają się wentylatory i pomocnicza stacja pomp (powodując automatyczny powrót wody z chłodni do zbiorników).

W maszynowni znajduje się ponadto procesowa stacja pomp, która składa się z dwóch pomp Grundfoss z silnikami w najwyższej klasie energooszczędności EFF1, sterowanymi kaskadowo czujnikiem ciśnienia. Procesowa stacja pomp zasysa wodę ze zbiorników, podaje wodę na proces (wymienniki we wtryskarkach i mikrochłodziarki), po czym ogrzana woda powraca na chłodnię i po oziębieniu kierowana jest przez filtr z powrotem do zbiornika.

Filtr wyposażony jest w czujniki ciśnienia na wejściu i wyjściu z filtra. Jeżeli różnica ciśnień na filtrze przekroczy nastawialną wartość alarmową to panel sterowania wyświetli alarm o konieczności jego czyszczenia.

Całością pracy systemu chłodzenia steruje panel sterowania, który steruje i zarządza:

  • prędkością obrotową wentylatorów w chłodni
  • systemem zraszania chłodni w upalne dni
  • załączaniem pomp pomocniczych i procesowych stosownie do zadanego ciśnienia,
  • czujnikami minimalnego poziomu i płynnego pomiaru ilości wody w zbiorniku
  • czujnikami ciśnienia w filtrze procesowym
  • informacjami i alarmami

Monitoring pozwala na obserwację w funkcji czasu również innych parametrów jak: wydajność zraszania, wysokość poziomu wody w zbiorniku, ciśnienie za i przed filtrem i wiele innych.

Sterownik podłączony jest do tzw. bramki ethernetowej, dzięki której możliwe jest obserwowanie pracy systemu chłodzenia z dowolnej przeglądarki internetowej.

Na górę