Newsletter / TS Raport 
Zamów

Aktualności 

22 stycznia 2021

Dofinansowanie Covid

Program operacyjny : Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie : POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu : Dotacja na kapitał obrotowy dla WADIM PLAST SP. Z O.O.

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 237 342,51 zł

Wartość dofinansowania : 237 342,51 zł

Na górę