Newsletter / TS Raport 
Zamów

Z wizytą w... 

20 grudnia 2006

Energooszczędny system chłodzenia w firmie HANEX

W 2006 r. Wadim Plast przeprowadziła projekt, dostawę i uruchomienie nowoczesnego, dużego systemu chłodzenia w Hanex w Dąbrowie Górniczej – lidera produkcji preform i folii. System chłodzenia służy do odbioru ciepła z walców formujących cienką folię polimerową.

Zadaniem postawionym przed dostawcą było dostarczenie rozwiązania, które pozwoli na największe obniżenie kosztów eksploatacji systemu chłodzenia w sytuacji, gdy temperatura medium podawana na walce formujące ma wynosić 10 °C.

Biorąc pod uwagę zakładaną wydajność produkcji Hanexu zaproponowaliśmy chłodnię sprężarkową o mocy 600 KW z dwoma sprężarkami śrubowymi o płynnej regulacji wydajności oraz chłodnię wentylatorową o mocy 840 KW ze specjalnymi energooszczędnymi wentylatorami sterowanymi w sposób płynny.

Rozwiązanie to pozwoliło na zmniejszenie zużycia energii chłodni sprężarkowej, bezgłośną jej pracę oraz większą niezawodność działania chłodni sprężarkowej. W sezonie zimowym (gdy temperatura otoczenia będzie niższa niż ok. 5ºC) będzie pracowała chłodnia wentylatorowa zamiast sprężarkowej po to by zmniejszyć zużycie energii całego systemu (tzw. freecooling). Nastąpi to poprzez przełączenie specjalnego zaworu mieszającego wodę. Całością pracy systemu steruje centralny panel sterowania.

Rachunek kosztów zużycia energii
Porównanie chłodni sprężarkowej o mocy chłodzenia 600 KW
i chłodni wentylatorowej o mocy chłodzenia 840 KW pracującej jako freecooler.

Maksymalne zużycie energii chłodni sprężarkowej wynosi 180 KW, a chłodni wentylatorowej 35 KW. W rozważaniach pominięto pompy. Jak widać, maksymalna różnica w poborze energii wynosi:
180 – 35 = 145 kW.
Zakładamy, że produkcja będzie 3 zmianowa po 8 godzin przez 7 dni w tygodniu. Zakładamy ponadto, że można będzie korzystać z tzw. freecoolingu przez 4 miesiące w roku (tj. wtedy gdy temperatura otoczenia wynosić będzie poniżej 5 °C). Daje to 2 880h pracy w roku. Koszt 1 kWh = 0,25 zł netto.

Maksymalna oszczędność na energii w wyniku stosowania freecoolingu wynosi:
Różnica w poborze energii x liczba godzin pracy x koszt 1 KWh = 145 x 2880 x 0,25 zł = 104 400 zł

Na górę