Newsletter / TS Raport 
Zamów

MES i wizyjna kontrola jakości 

05 lutego 2015

System klasy MES ProCon oraz system wizyjnej kontroli jakości to przykładowe dwie propozycje MP2 IQ Solutions, które mają za zadanie wspomagać codzienną pracę oddziałów produkcyjnych. Polscy producenci nie mogą już konkurować wyłącznie niskimi kosztami produkcji, stąd duże pole dla wszelkich systemów poprawiających jakość i wydajność produkcji.


Systemy MES (ang. Manufacturing Execution System)

Wybór na rynku systemów klasy MES w Polsce jest coraz większy. Jednakże tylko nieliczne z nich są w stanie spełnić nieustannie rosnące wymagania fi rm produkcyjnych, które coraz częściej sięgają po kompleksowe rozwiązania. Jeśli za kompleksowością będą szły niemal nieograniczone możliwości rozwoju systemu oraz możliwość jego dostosowania do oczekiwań klienta, to można mówić o systemie „skrojonym na miarę”. Takie dostosowanie do specyfi ki produkcji konkretnego przedsiębiorstwa jest największą zaletą systemu monitorowania i planowania produkcji ProCon, którego producentem jest MP2.

System ProCon poza możliwością pomiaru, analizy i prezentacji parametrów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, zapewnia również pełną integrację kluczowych działów fi rmy: Produkcji, Planowania, Utrzymania Ruchu, Kontroli Jakości, Narzędziowni i Magazynu. Takie rozwiązanie sprawia, że wszystkie kluczowe dane produkcyjne trafi ają bezpośrednio do uprawnionych pracowników lub są dla nich łatwo dostępne w systemie, a przepływ informacji w przedsiębiorstwie staje się bardziej płynny.

Systemy klasy MES przy użyciu oprogramowania, baz danych, automatyki, urządzeń elektronicznych i technologii informatycznych pozwalają w czasie rzeczywistym zbierać dane o pracy maszyn oraz ludzi. Informacje o postępie produkcji i zdarzeniach ważnych dla procesu produkcji, takich jak np. awarie maszyn, są pobierane bezpośrednio z monitorowanych urządzeń, czujników lub przy udziale pracowników. Dzięki takiej konstrukcji systemu wszelkie dane dotyczące produkcji są dostępne online. Dostęp do takich danych, daje możliwość niezwłocznego reagowania na problemy oraz podejmowania właściwych decyzji.

Niezwykle ważnym rozwiązaniem związanym z wdrożeniem systemu klasy MES, jest również integracja z systemem MRP/ERP, oznaczająca automatyczny transfer odpowiednich danych pomiędzy systemami. Struktura integracji będzie dla każdej fi rmy unikatowa i w głównej mierze od niej zależy prawidłowe wdrożenie systemu MES. Zapewniane przez nią automatyczne generowanie dokumentów księgowych czy też zbieranie aktualnych informacji o zamówieniach klientów, usprawniają komunikację międzywydziałową przedsiębiorstwa.

Przedstawione informacje zostały opracowane między innymi na podstawie pozytywnych zmian zaobserwowanych we wtryskowniach po wdrożeniu systemu monitorowania i planowania produkcji ProCon.

 

Systemy wizyjnej kontroli jakości

Polski rynek systemów wizyjnych to jedna z dynamicznie rozwijających się branż. Rynek ten można podzielić na dwie główne części: systemy oparte na standardowych produktach (głównie na kamerach inteligentnych) oraz zaawansowane algorytmicznie systemy, dedykowane specjalizowanym potrzebom konkretnego klienta. Pierwszą część rynku charakteryzuje duża konkurencja pomiędzy licznymi podmiotami oferującymi sprzęt wielu producentów oraz różny poziom jakości wdrożenia. Natomiast druga część rynku jest raczej fragmentem rynku globalnego, ponieważ zaawansowane systemy analizy obrazu są poszukiwane przez fi rmy na całym świecie i granice nie odgrywają tutaj istotnej roli. Konkurencja w tym segmencie jest raczej niewielka, ponieważ liczba wysokiej klasy specjalistów z dziedziny analizy obrazu jest mała. Mimo tych trudności coraz więcej fi rm decyduje się na takie właśnie zaawansowane technologicznie i algorytmicznie wdrożenia. Często następuje to po uprzedniej kilkuletniej eksploatacji prostszych systemów.

MP2 wdraża wykonywane na zamówienie systemy analizy obrazu pozwalające na automatyczną kontrolę jakości produkowanych detali na linii produkcyjnej. Nasze rozwiązania są unikalne, jeśli chodzi o skalę trudności, ponieważ nie używamy standardowego sprzętu, ale tworzymy własne algorytmy oparte o najwyższej klasy sprzęt przemysłowy.

Co więcej, wykonane przez MP2 systemy, a także systemy innych producentów, mogą być zintegrowane z systemem monitorowania i planowania produkcji ProCon (MES). W takim przypadku, wszystkie dane o liczbie i wadach produktów są automatycznie raportowane i widoczne natychmiast bez udziału człowieka. Jest to unikalne rozwiązanie na skalę Polski i Europy.

 

Autor: Marcin Przewoźniczek MP2 IQ Solutions

Artykuł ukazał się w TS RAPORT nr 73/2015

 

Na górę