Newsletter / TS Raport 
Zamów

Centrum wdrożeniowe 

25 października 2012

Medal dla Centrum wdrożeniowego Wadim Plast

Tegoroczny PLASTPOL tradycyjnie już był dla nas okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz do spotkań z dotychczasowymi Klientami. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.

W tym roku Wadim Plast został nagrodzony medalem PLASTPOL za Technologię wytwarzania elementów wtryskowych pulsacyjnych protez serca z nowoczesnych polimerów w ramach programu Polskie Sztuczne Serce.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu oraz Centrum wdrożeniowe Wadim Plast współpracują ze sobą od 2010 roku. Głównym wspólnie realizowanym przedsięwzięciem jest przygotowanie form wtryskowych i uruchomienie technologii wtrysku z biozgodnego poliuretanu najnowszej generacji elementów do pneumatycznej komory wspomagania serca RELIGA-EXT.

Dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym zwiększającym bezpieczeństwo i wygodę stosowania systemu oraz dzięki wprowadzonym przez Wadim Plast rozwiązaniom technologicznym gwarantującym najwyższą jakość powierzchni kontaktu protezy z krwią pacjenta, Proteza RELIGA-EXT pozwoli chorym na opuszczenie szpitala z systemem wspomagania serca. To bardzo istotna zmiana, która zapewni większy komfort leczenia chorych oraz obniży jego koszt.

W programie „Polskie Sztuczne Serce” większość elementów wchodzących w skład komory produkowana jest metodą wtryskiwania. Technologia ta została wytypowana ze względu na:

 • możliwość wykorzystania istniejących już materiałów biozgodnych,
 • możliwość formowania wyrobów o bardzo skomplikowanych kształtach,
 • wysoką powtarzalność procesu,
 • możliwość uzyskiwania idealnie gładkich powierzchni i wysokiej transparentności,
 • relatywnie niską cenę wyrobu końcowego w porównaniu z innymi metodami.

Ze względu na małe serie produkcyjne w skali roku oraz konieczność stosowania bardzo nietypowego i trudnego w przetwórstwie materiału, technolodzy Wadim Plast wielokrotnie stawali przed obliczem zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań.

Założenia związane z wytwarzaniem komór wspomagania serca:

 • konieczność przetwórstwa bardzo nietypowych i trudnych materiałów,
 • brak opracowań związanych z przetwórstwem tych materiałów,
 • wykorzystanie form wtryskowych o bardzo skomplikowanych kształtach powierzchni formujących przy ograniczonych możliwościach tworzenia podziałów konstrukcyjnych,
 • małe partie materiału przeznaczone na próby,
 • wysokie wymagania jakościowe dotyczące wyrobu końcowego,
 • konieczność zachowania sterylności podczas procesu produkcyjnego,
 • konieczność wytwarzania wyrobów o „nietechnologicznej” konstrukcji.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, że proces produkcji komór przypomina bardziej wytwarzanie serii prototypowej, z tą różnicą, że wypraski mają być pełnowartościowe, wykonane z materiału docelowego.

Ze względu na brak wystarczających informacji dotyczących przetwórstwa materiałów stosowanych do wytwarzania komór, na etapie rozwoju projektu zdecydowano się na wykonanie serii specjalnych form wtryskowych umożliwiających badanie wpływu parametrów procesu oraz geometrii wypraski na własności wyrobu końcowego. Dzięki temu, udało się uzyskać wiele cennych informacji na temat przetwórstwa tych materiałów przy znikomym zużyciu surowca.

Z powodu bardzo wysokich wymagań jakościowych i dotyczących powtarzalności procesu, zastosowano specjalne czujniki do bezpośredniego pomiaru ciśnienia i temperatury w gnieździe formy. Czujniki te pełnią wiele funkcji pomocniczych podczas przetwórstwa, m.in. pozwalają na dokładną i szybką optymalizację procesu, dzięki czemu na etapie uruchomienia produkcji udaje się oszczędzić duże ilości drogiego materiału.

Udział w programie „Polskie Sztuczne Serce” jest dla Centrum wdrożeniowego Wadim Plast ogromnym wyzwaniem, a zarazem motywuje do ciągłego rozwoju i daje dużo satysfakcji.

Dzięki doświadczeniu specjalistów z Wadim Plast w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, zastosowanym dodatkowym narzędziom, technologii i bliskiej współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, efekty dotychczasowej współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii są bardzo owocne, a otrzymany medal na targach Plastpol 2012 jest jej ukoronowaniem.

Na górę