Newsletter / TS Raport 
Zamów

Z wizytą w... 

21 października 2014

Nowy system chłodzenia w firmie Marc-th

„Nie warto zwlekać, warto to zrobić” - tak o swojej inwestycji w system chłodzenia mówi Marek Kamiński, właściciel firmy Marc-th dodając: „Poza inwestycjami w nowe wyroby, poprzez zakup wysokowydajnych form wtryskowych, konieczna była także inwestycja w nowoczesny i wydajny system chłodzenia, tylko taki zrównoważony rozwój firmy zapewnia gwarancję sukcesu – skrócony czas cyklu, mniejsze zużycie energii, bezpieczeństwo pracy”.

Firma Marc-th powstała w 1989 roku jako rodzinne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. Pierwszym produktem była zabawka dla dzieci, której sukces na chłonnym wówczas polskim rynku, pozwolił na rozbudowę i planowanie regularnej produkcji. Kolejnymi etapami rozwoju było wdrożenie produkcji artykułów gospodarstwa domowego oraz wieszaków odzieżowych.

 

Artykuły gospodarstwa domowego produkowane przez firmę łączą w sobie funkcjonalność oraz wysoką jakość wykonania. Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością posiadają odpowiednie certyfi katy i atesty. Dzięki szerokiej i zróżnicowanej ofercie fi rma cieszy się uznaniem największych dystrybutorów AGD w kraju i zagranicą.

Obecnie firma jest wiodącym na polskim rynku i liczącym się na rynku europejskim producentem wieszaków odzieżowych. Oferta adresowana jest do szerokiego grona klientów poczynając od dużych fi rm odzieżowych, poprzez sieci handlowe skończywszy na małych przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Wieloletnie doświadczenie oraz rozeznanie w potrzebach klientów sprawia, że Marc-th stale umacnia swoją pozycję na rynku. W chwili obecnej Marc-th zatrudnia 120 osób. W 2011r. dokonała wielu innowacyjnych zmian mających na celu wprowadzenie automatyzacji w procesie produkcji.

„Wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne renomowanych firm światowych. To sprawia, że nieustannie rozwijamy nasza ofertę i konsekwentnie zwiększamy sprzedaż. Poszerza się grono naszych odbiorców, również zagranicznych. Obsługujemy między innymi firmy niemieckie, francuskie, austriackie, rosyjskie, czeskie, a coraz częściej skandynawskie i południowoeuropejskie. Staramy się, aby nasze działania pozwalały na osiągnięcie przez naszych klientów pełnej satysfakcji we wzajemnych kontaktach handlowych. Doświadczenie, rzetelny personel, znajomość rynku oraz otwartość decydują, że jesteśmy godnym zaufania partnerem do współpracy”- mówi właściciel firmy Pan Marek Kamiński.

W bieżącym roku firma Marc-th zainwestowała w najnowocześniejszy system chłodzenia przemysłowego. –„ Nie była to łatwa decyzja”- mówi właściciel. „Zawsze wydaje się, że skoro stary system działa, to decyzje o modernizacji układów chłodzenia mogą być odkładane „na później”. Nic bardziej mylnego. Już zauważamy duże oszczędności związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań.”

Wadim Plast przy współpracy z dostawcą urządzeń chłodniczych firmą Frigel Firenze z Włoch oddała w bieżącym roku do użytku nowy dwu-obiegowy system chłodzenia oleju i form. Przedmiotem dostawy był projekt, urządzenia chłodnicze, zestawy pompowe, zbiorniki oraz modernizacja i budowa nowego systemu rur na hali. Część istniejących urządzeń chłodniczych została wykorzystana przy budowie nowego systemu chłodzenia.

W obecnej chwili, jeden obieg chłodzenia, nie izolowany cieplnie, służy do chłodzenia oleju wtryskarek. Drugi obieg, izolowany cieplnie od otoczenia, służy do chłodzenia form bezpośrednio lub poprzez termostaty stanowiskowe.

1. Obieg chłodzenia oleju

Obieg chłodzenia oleju wykorzystuje energooszczędną chłodnię wentylatorową Frigel o mocy chłodzenia 240 kW, która schładza medium do temperatury nastawy. Chłodzenie medium (wody z glikolem) polega na przepuszczaniu otaczającego powietrza przez wymiennik w chłodni w kształcie litery V. Latem, w sytuacji gdy temperatura w obiegu przekroczy zadaną wartość, system automatycznie poda niewielką ilość czystej wody z zewnętrznego źródła - nie bezpośrednio na wymiennik chłodni, ale pomiędzy specjalne fi ltry tworzące tzw. komorę adiabatyczną (patent firmy Frigel Firenze). Dzięki temu eliminuje się kontakt wody z powierzchnią wymiennika ciepła i konieczność jego częstego czyszczenia. Zraszanie obniża temperaturę zasysanego powietrza, co sprawia, że medium na wyjściu z chłodni ma temperaturę zazwyczaj nie wyższą niż 30-32 °C.

Chłodnia firmy Frigel wyposażona jest w nowoczesne silniki bezszczotkowe – zapewniające energooszczędność i brak zakłóceń elektromagnetycznych. Wszystkie wentylatory chłodni posiadają płynną regulację prędkości obrotowej. Centralny panel sterowania PMR 0 steruje płynną pracą wszystkich wentylatorów w chłodni, zraszacza oraz jej pompy pomocniczej.

Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia oleju przekroczy ustaloną wartość, to załączy się do pracy istniejąca chłodnia wentylatorowa o mocy chłodzenia około 300 kW wraz z jej pompą pomocniczą.

Schłodzone w chłodni wentylatorowej medium dostaje się do zbiornika o pojemności 2 m3 (izolowanego cieplnie, z przegrodą).

 

Zestaw pomp głównych składa się z dwóch pomp i tłoczy zimne medium na wymienniki we wtryskarkach. Założono, że pracuje jedna pompa, a druga jest w 100 % zapasowa. Zamiana pomp odbywa się automatycznie. Regulacja ciśnienia medium w układzie oleju odbywa się poprzez tzw. falownik. Nastawa ciśnienia w układzie oleju może wynosić tylko 1,5 bar! (co świadczy o dobrym przewymiarowaniu systemu rur i energooszczędnej pracy systemu pomp).

Ogrzane przez wymienniki wtryskarek medium kierowane jest do filtra z przyłączami 4 cale wyposażonego w czujniki ciśnienia informujące o stanie zabrudzenia wkładu fi ltra. Jeżeli różnica ciśnień wynosić będzie powyżej określonej wartości, nastąpi alarm na panelu PMR 0 informujący o konieczności czyszczenia filtra.

2. Obieg chłodzenia form

Źródłem chłodu dla układu form są:
• Chłodnia sprężarkowa fi rmy Frigel o mocy chłodzenia 90 kW dla warunków 15/25 (temperatura na wyjściu z chłodni/ temperatura otoczenia). Chłodnia posiada sprężarkę spiralną, wentylatory odśrodkowe (do transportu i odzysku ciepła), ekologiczny gaz chłodniczy typu R407C.
• Istniejąca chłodnia sprężarkowa o mocy chłodzenia 87 kW. 

Centralny panel sterowania PMR 0 odpowiada za pracę każdej z chłodni sprężarkowych. W zależności od potrzeb może pracować jedna lub dwie chłodnie sprężarkowe. Co określony odstęp czasu następuje automatyczna zamiana pracujących chłodni w celu wyrównania czasu ich pracy.

Schłodzona w chłodniach sprężarkowych czysta woda dostaje się do zbiornika o pojemności 2 m3 (izolowanego cieplnie, z przegrodą).

Zestaw pomp głównych składa się z dwóch pomp i tłoczy wodę na formy. Założono, że pracuje jedna pompa, a druga jest w 100 % zapasowa. Zamiana pomp odbywa się automatycznie. Regulacja ciśnienia wody w układzie form odbywa się poprzez tzw. falownik. Nastawa ciśnienia w układzie form może wynosić tylko 2,5 bar! (co świadczy o dobrym przewymiarowaniu systemu rur i energooszczędnej pracy systemu pomp).

Ogrzana przez formy woda kierowana jest do filtra z przyłączami 3 cale wyposażonego w czujniki ciśnienia informujące o stanie zabrudzenia wkładu filtra. Jeżeli różnica ciśnień wynosić będzie powyżej ustalonej wartości, nastąpi alarm na panelu PMR 0, informujący o konieczności czyszczenia filtra.

Obecny, nowy system chłodzenia w firmie Marc-Th posiada odpowiedni zapas mocy chłodzenia oraz zdublowaną liczbę urządzeń chłodniczych i pomp. Dzięki temu wzrosło znacząco bezpieczeństwo pracy systemu chłodzenia. Odpowiednie przewymiarowanie systemu rur, zastosowanie falowników do regulacji pomp procesowych, zastosowanie energooszczędnej chłodni wentylatorowej z silnikami bezszczotkowymi, centralny panel sterowania – to wszystko pozwoliło na znaczące zmniejszenie zużycia energii całego systemu chłodzenia.

Na górę