Newsletter / TS Raport 
Zamów

Współpraca z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii 

14 lutego 2016

Wadim Plast współpracuje z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu od 2010 r. przy projektach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem do praktyki klinicznej polskich pulsacyjnych pomp wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED oraz dla dorosłych ReligaHeart EXT. W ramach rządowego programu wieloletniego pt.: „Polskie Sztuczne Serce” firma opracowała i wdrożyła technologię wtrysku elementów pulsacyjnych protez serca z biozgodnych poliuretanów. Wadim Plast jest też głównym partnerem technologicznym Fundacji w zakresie opracowania technologii wytwarzania oraz produkcji elementów tytanowych i polimerowych wszczepialnej pompy wirowej ReligaHeart ROT.

Pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT 

W ramach programu „Polskie Sztuczne Serce” specjaliści z Wadim Plast zajmowali się złożonym problemem technologicznym. Wytwarzane z tworzywa sztucznego (poliuretanu) części pneumatycznych pomp wspomagających pracę serca mają skomplikowany i trudny do wytworzenia metodą wtrysku kształt. Muszą być produkowane w małych seriach, a kluczowym aspektem procesu jest precyzja ich wykonania. Przy opracowywaniu technologii wykonywano szereg analiz numerycznych procesu wtryskiwania i prób technologicznych z udziałem specjalistów Pracowni Sztucznego Serca Fundacji. Cały projekt zakończył się pełnym sukcesem w tym zakresie, pozwalając na rutynową produkcję poliuretanowych elementów pulsacyjnych protez serca.

Na rynku występują rozwiązania podobnych produktów, które wymagają modyfi kacji po wtrysku powierzchni wewnętrznych protezy mających kontakt z krwią. Wytwarzane w Wadim Plast elementy tego nie wymagają. Dzięki temu można wykorzystać innowacyjne w skali światowej własności najnowocześniejszego poliuretanu jaki zastosowano w konstrukcji protezy – wprowadzoną w procesie syntezy zdolność samoistnego modyfi kowania po wtrysku własności powierzchniowej polimeru.

Pompy wirowe wspomagania serca

Bieżącym projektem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, w który zaangażowana jest Wadim Plast, jest ”Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca” (projekt RH ROT). Projekt współfi nansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED II.

Priorytetowym celem projektu jest wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego polskiej wirowej ompy długoterminowego wspomagania serca ReligaHeart ROT i przygotowanie tego wyrobu do certyfi kacji znakiem CE. Dla realizacji tego celu w projekcie zaplanowano opracowanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej systemu w wersji klinicznej oraz opracowanie technologii wytwarzania wszystkich elementów systemu i uruchomienie pilotażowej linii wytwarzania wyrobu. Projekt zakłada również opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej ogólnopolskiego systemu zintegrowanego monitorowania pacjentów ze wspomaganiem serca oraz opracowanie i wdrożenie nowej metody kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów, uwzględniającej rehabilitację szpitalną i zdalnie nadzorowaną rehabilitację domową.

Lider projektu:
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Konsorcjanci: Śląskie Centrum Chorób Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Materiałowej, Śląski Uniwersytet Medyczny, WADIM PLAST, WASKO, WAMTECHNIK, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk, EMTEL, SONOMED, Pro Plus, Kardio-Med Silesia.

STATUETKA „PRZYJACIEL FUNDACJI”

W uznaniu za wieloletnią współpracę Wadim Plast w listopadzie 2015 została wyróżniona przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii statuetką „Przyjaciel Fundacji”. Dla całego zespołu Wadim Plast praca przy projekcie „Polskie Sztuczne Serce” to wielkie wyzwanie, ale i zaszczyt. Współpraca z tak zaangażowanym zespołem Fundacji to również wielka przyjemność.

Artykuł ukazał się w TS 76/2016

Na górę