Newsletter / TS Raport 
Zamów

Normalia STRACK 

Normalia STRACK
  • Kompleksowość oferty dzięki dziesiątkom tysięcy pozycji
  • Innowacyjność dzięki ciągłym udoskonaleniom i poszerzaniu oferty
  • Zgodność normaliów z międzynarodowymi standardami dotyczącymi normalizacji
  • Jednakowa, pewna pozostająca na wysokim poziomie jakość dająca konstruktorom i narzędziowcom pewność, że nie napotkają problemów przy ich wykorzystaniu i  znacznie obniżą koszty
  • Łatwość w wyborze, planowaniu, kalkulowaniu między innymi dzięki  katalogowi w formie elektronicznej na DVD z rysunkami technicznymi 2D oraz modelami 3D do  konstruowania formy w programach CAD
  • Dostępność części i szybka ich dostawa
  • Możliwość dostosowywania standardowych elementów do zindywidualizowanych potrzeb np. można zamówić w płytach dodatkową obróbkę czyli wykonanie otworów, wybrań itp.

Na górę