Newsletter / TS Raport 
Zamów

Stal narzędziowa ROVALMA 

Stal narzędziowa ROVALMA

 

Stale o wysokiej przewodności cieplnej - HTCS®

Do tej pory materiałami o najlepszych właściwościach opracowanymi przez ROVALMA są stale - High Thermal Conductivity Steels, HTCS®. Są to wysoko stopowe gatunki stali o bardzo wysokiej przewodności cieplnej o wartości do 70 W / mK, czyli ponad dwukrotnie większej niż przewodność cieplna konwencjonalnych stali narzędziowych, takich jak Mat . Nr . 1.2344 / AISI H13 / fi X40CrMoV51 / SKD 61 lub Mat. Nr . 1.2343 / AISI H11 / X37CrMoV51 / SKD 6.

 

Materiały o niskiej przewodności cieplnej - GTCS

Klasy GTCS mają bardzo niskie wartości przewodności cieplnej (5 - 8 W / mK), połączone z dobrą hartownością i odpornością na zużycie. To połączenie właściwości klas GTCS okazało się bardzo korzystne do produkcji elementów o dużych wymaganiach co do plastyczności np. w procesach hartowania w procesie tłoczenia, szczególnie do miękkich kołnierzy. W procesie tym, narzędzia GTCS mają szczególnie duże zalety w połączeniu z częściami wykonanymi z HTCS® w tej samej matrycy przy produkcji prasowych hartowanych komponentów.

 

Materiały narzędziowe ze stali o dużej wytrzymałości - HWS®

Materiały HWS® łączą wysoką twardość z wyjątkową odpornością na ścieranie i złamania. HWS® zapewnia bardzo dobre podłoże powłok. Zostały one specjalnie zaprojektowane dla zastosowań do pracy na zimno i są wykorzystane z powodzeniem w narzędziach do rysowania i cięcia grubych UHSS i AHSS, kucia na zimno i innych wymagających procesów, które potrzebują dużej odporności na zużycie i twardości.

 

Materiały o wysokiej odporności na ścieranie - ICO

ICO są gatunkami stali narzędziowej z wyjątkową odpornością mechaniczną i odpornością. Gatunki te są przeznaczone do zastosowań na gorąco i na zimno, które wymagają wysokich poziomów wytrzymałości i odporności na odkształcenia plastyczne, takich jak, na przykład, cienki i długi kołek rdzenia, narzędzia tnące, elementy odlewania matryc itp. Klasa ICO zapewnia bardzo dobre podłoża dla różnych typów i sposobów nanoszenia powłok, takich jak PVD, CVD, powlekanie rozpyłowe na zimno, itp.


 

Materiały o ekstremalnej odporności na ścieranie - WOV

Materiały WOV i EWRA to stale o wysokiej zawartości węglika, które zapewniają bardzo wysoki poziom twardości do 70 HRC i wyjątkową odporność na ścieranie i zużycie kleju. Materiały te pozwalają na wysoki stopień polerowania, stanowią dobre podłoże dla powłoki i mają istotne zalety w zastosowaniach, w których wymagane są wysokie poziomy odporności na ścieranie i twardość.

 

Stale nierdzewne - FECRONI®

Klasa FECRONI® to nierdzewne stale narzędziowe, które zapewniają bardzo wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na korozję. Łatwe w polerowaniu powierzchni i odporne na korozję materiały FECRONI® sprawiają, że jest to materiał o wysokiej wydajności dla różnych procesów formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, a także do innych zastosowań, w których wymagane jest połączenie wyżej wymienionych właściwości.

Na górę