Newsletter / TS Raport 
Zamów

VARIMOS 

VARIMOS

 

Projektowanie eksperymentu DOE z VARIMOS

VARIMOS® - Virtual And Real Injection Moulding Optimization System

VARIMOS jest oprogramowaniem zarówno do symulacji wirtualnej jak i monitorowania rzeczywistej produkcji wyprasek. Nowy produkt niemieckiej firmy Simcon wykorzystywany jest przez cały proces produkcyjny, służy do automatycznej optymalizacji wypraski, formy i procesu produkcji.

W projektowaniu wyprasek wykorzystywanie symulacji procesu w celu zapewnienia optymalnej konstrukcji wpływa na znaczne polepszenie procesu projektowania, ponieważ potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas produkcji wypraski, są rozpoznawane i poprawiane już na modelu CAD, na wirtualnej wyprasce. Daje lepsze efekty ekonomiczne i skraca czas wytwarzania narzędzia w porównaniu do wykonywania zmian na gotowej formie.

Ideą systemu VARIMOS jest jeszcze obszerniejsze wykorzystanie analiz symulacyjnych niż podczas prowadzenia klasycznych analiz. Detal i parametry procesu wtrysku podlegają optymalizacji. Zadaniem optymalizacji jest nie tylko uzyskanie prawidłowego wyrobu, ale również osiągnięcie dobrego wyniku ekonomicznego.

System VARIMOS do optymalizacji wykorzystuje metodę DOE (projektowania eksperymentu), która umożliwia nie tylko przeprowadzenie analiz dla różnych parametrów procesu wtryskiwania, ale również zmiany w geometrii detalu jak na przykład grubości ścian czy położenia punktu wtrysku. Różne propozycje ustawień procesu są analizowane i ostatecznie optymalizowane dzięki specjalnemu matematycznemu algorytmowi w taki sposób, aby detale spełniały założone wymogi jakościowe – dotyczące zgodności wymiarowej wypraski jak również wydajności procesu. Konstruktor może optymalizować wypraskę i proces ze względu na konkretne właściwości. Narzędziowiec uzyskuje wytyczne dla formy z uwzględnieniem skurczów przyszłej wypraski. Operator wtryskarki z kolei otrzymuje informacje dla dokładnego ustawienia procesu w celu uzyskania optymalnej pod względem jakości wypraski.

W wyniku prac przeprowadzonych przez firmę Simcon i Dr. Gierth Ingenieurgesellschaft GmbH powstało najbardziej zaawansowane narzędzie do optymalizacji zarówno na etapie projektowania jak i w trakcie produkcji wtryskowej.

Na górę