dofinansowania

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla WADIM PLAST SP. Z O.O.

Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 232 329,75 zł

Wartość dofinansowania : 232 329,75 zł


Projekt pt.: „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowita wartość projektu : 7 886 300,30 zł
Dofinansowanie projektu z NCBR : 6 706 431,30 zł

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie :


Lider konsorcjum : Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

Członkowie konsorcjum :

Śląskie Centrum Chorób Serca
WADIM PLAST Sp. z o.o.
WAMTECHNIK Sp. z o.o.
EMTEL Śliwa Sp. k.

Nr Umowy: POIR.04.01.02-00-0073/17-00

Okres realizacji : 01.09.2019-31.08.2022


Projekt pt.: Wytwarzanie elementów strukturalnych obciążanych dynamicznie w technologiach przyrostowych” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu M-ERA.NET Call 2018.

Całkowita wartość projektu : 2 014 000,00 EUR
Dofinansowanie projektu : 1 185 350,00 EUR

Całkowita wartość projektu po stronie polskiej : 2 148 069,00 zł
Dofinansowanie projektu z NCBR : 1 826 911,63 zł

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie :


Lider konsorcjum międzynarodowego : Technische Universität Chemnitz
Lider konsorcjum : Politechnika Wrocławska

Członkowie konsorcjum:

WADIM PLAST Sp. z o.o.
EDAG Engineering GmbH
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH
Simufact Engineering GmbH

Nr Umowy: M-ERA.NET2/2018/1/2019

Okres realizacji : 01.07.2019-31.05.2022