dofinansowania

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla WADIM PLAST SP. Z O.O.

Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 232 329,75 zł

Wartość dofinansowania : 232 329,75 zł


Projekt pt.: „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowita wartość projektu : 7 886 300,30 zł
Dofinansowanie projektu z NCBR : 6 706 431,30 zł

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie :


Lider konsorcjum : Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

Członkowie konsorcjum :

Śląskie Centrum Chorób Serca
WADIM PLAST Sp. z o.o.
WAMTECHNIK Sp. z o.o.
EMTEL Śliwa Sp. k.

Nr Umowy: POIR.04.01.02-00-0073/17-00

Okres realizacji : 01.09.2019-31.08.2022